Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> M31

化学品名称列表(M31)

产品名称 英文名称 CAS 登录号 分子式
甲氧基氰乙酸乙酯 2-Methoxyethyl cyanoacetate 10258-54-5 C6H9NO3
2'-O-(2-甲氧基乙基)胞苷 2'-O-(2-Methoxyethyl)cytidine 223777-16-0 C12H19N3O6
二乙二醇二甲醚 2-Methoxyethyl ether 111-96-6 C6H14O3
2'-O-(2-甲氧乙基)鸟苷 2'-O-(2-Methoxyethyl)guanosine 473278-54-5 C13H19N5O6
2,5-二醛基-1-甲氧基-4-(2-乙基己氧基)苯 2-Methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)terephthalaldehyde 203251-22-3 C17H24O4
(2-甲氧基乙基)肼盐酸盐 (2-Methoxyethyl)hydrazine hydrochloride 936249-35-3 C3H10N2O.HCl
(17alpha,20E)-17,20-[(1-甲氧基乙亚基)二(氧基)]-3-氧代-19-去甲孕甾-4,20-二烯-21-羧酸甲酯 (17alpha,20E)-17,20-[(1-Methoxyethylidene)bis(oxy)]-3-oxo-19-norpregna-4,20-diene-21-carboxylic acid methyl ester 1370003-76-1 C25H34O6
1,2-O-(1-甲氧基乙基亚基)-alpha-D-吡喃半乳糖 3,4,6-三乙酸酯 1,2-O-(1-Methoxyethylidene)-alpha-D-galactopyranose 3,4,6-triacetate 50801-29-1 C15H22O10
2-甲氧基乙基异氰化物 2-Methoxyethyl isocyanide 43219-50-7 C4H7NO
(甲氧基乙基)氯化汞 (Methoxyethyl)mercuric chloride 123-88-6 C3H7ClHgO
醋酸甲氧基乙基汞 (2-Methoxyethyl)mercury acetate 151-38-2 C5H10HgO3
甲基丙烯酸甲氧基乙酯 2-Methoxyethyl methacrylate 6976-93-8 C7H12O3
2-甲氧基乙基甲磺酸酯 2-Methoxyethyl methanesulfonate 16427-44-4 C4H10O4S
2-[(2-甲氧基乙基)(甲基)氨基]乙醇 2-[(2-Methoxyethyl)(methyl)amino]ethanol 288383-69-7 C6H15NO2
N-[4-[(2-甲氧基乙基)甲基氨基]苯基]-2-苯基-5-(三氟甲基)-4-噁唑甲酰胺 N-[4-[(2-Methoxyethyl)methylamino]phenyl]-2-phenyl-5-(trifluoromethyl)-4-oxazolecarboxamide 1231243-91-6 C21H20F3N3O3
N1-(2-甲氧基乙基)-N1-甲基-1,4-苯二胺 N1-(2-Methoxyethyl)-N1-methyl-1,4-benzenediamine 134923-62-9 C10H16N2O
N-(2-甲氧基乙基)-1-甲基-4-哌啶胺 N-(2-Methoxyethyl)-1-methyl-4-piperidinamine 416887-38-2 C9H20N2O
2'-O-(2-甲氧基乙基)-5-甲基尿苷 2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methyluridine 163759-49-7 C13H20N2O7
4-(2-甲氧基乙基)吗啉 4-(2-Methoxyethyl)morpholine 10220-23-2 C7H15NO2
3-硝基苯叉基乙酰乙酸甲氧乙酯 Methoxyethyl 3-nitrobenzylidenacetoacetate 39562-22-6 C14H15NO6
2-(1-甲氧基乙基)环氧乙烷 2-(1-Methoxyethyl)oxirane 143587-91-1 C5H10O2
对甲氧基乙基苯酚 p-(2-Methoxyethyl) phenol 56718-71-9 C9H12O2
(+)-1-[2-(2-甲氧基乙基)苯氧基]-3-异丙基氨基-2-丙醇 (+)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol 178968-76-8 C15H25NO3
(-)-1-[2-(2-甲氧基乙基)苯氧基]-3-异丙基氨基-2-丙醇 (-)-1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol 178968-81-5 C15H25NO3
1-[2-(2-甲氧基乙基)苯氧基]-3-异丙基氨基-2-丙醇 1-[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol 163685-38-9 C15H25NO3
2-[[2-(2-甲氧基乙基)苯氧基]甲基]环氧乙烷 2-[[2-(2-Methoxyethyl)phenoxy]methyl]oxirane 89507-60-8 C12H16O3
[[4-(2-甲氧基乙基)苯氧基]甲基]环氧乙烷 [[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]methyl]oxirane 56718-70-8 C12H16O3
3-[4-(2-甲氧基乙基)苯氧基]-1,2-丙二醇 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propanediol 62572-90-1 C12H18O4
2-甲氧基-5-乙基苯硼酸 2-Methoxy-5-ethylphenylboronic acid 847345-37-3 C9H13BO3
(+)-4-(2-甲氧基乙基)苯基缩水甘油醚 (+)-4-(2-Methoxyethyl)phenyl glycidyl ether 105780-38-9 C12H16O3
1-(2-甲氧基乙基)哌嗪 1-(2-Methoxyethyl)piperazine 13484-40-7 C7H16N2O
1-(2-甲氧基乙基)-4-哌啶醇 1-(2-Methoxyethyl)-4-piperidinol 512778-95-9 C8H17NO2
N-(2-甲氧基乙基)丙胺 N-(2-Methoxyethyl)propylamine 43175-57-1 C6H15NO
1-(2-甲氧基乙基)-2-吡咯烷酮 1-(2-Methoxyethyl)-2-pyrrolidinone 51576-82-0 C7H13NO2
6-甲氧基-N-乙基喹啉鎓碘化物 6-Methoxy-N-ethylquinolinium iodide 34373-76-7 C12H14NO.I
2-甲氧基-5-乙砜基苯甲酸 2-Methoxy-5-(ethylsulfonyl)benzoic acid 4840-63-5 C10H12O5S
N-(2-甲氧基乙基)-4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊烷-2-基)苯甲酰胺 N-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide 1073353-60-2 C16H24BNO4
4-甲氧基-4'-乙基二苯乙炔 4-Methoxy-4'-ethyltolan 63221-88-5 C17H16O
2'-O-(2-甲氧基乙基)尿苷 2'-O-(2-Methoxyethyl)uridine 223777-15-9 C12H18N2O7
2-甲氧基乙基乙烯醚 2-Methoxyethyl vinyl ether 1663-35-0 C5H10O2
甲氧虫酰肼 Methoxyfenozide 161050-58-4 C22H28N2O3
7-甲氧基-4-黄烷酮 7-Methoxy-4-flavanone 21785-09-1 C16H14O3
(±)-4'-甲氧基黄烷酮 (±)-4'-Methoxyflavanone 97005-76-0 C16H14O3
7-甲氧基黄酮 7-Methoxyflavone 22395-22-8 C16H12O3
2-甲氧基-4-氟苯胺 2-Methoxy-4-fluoroaniline 450-91-9 C7H8FNO
2-甲氧基-5-氟苄溴 2-Methoxy-5-fluorobenzylbromide 700381-18-6 C8H8BrFO
2-甲氧基-4-氟苄氯 2-Methoxy-4-fluorobenzyl chloride 157068-04-7 C8H8ClFO
3-甲氧基-4-氟苄氯 3-Methoxy-4-fluorobenzyl chloride 276861-59-7 C8H8ClFO
5-甲氧基-2-氟苄氯 5-Methoxy-2-fluorobenzyl chloride 1076197-70-0 C8H8ClFO
2-甲氧基-3-氟-5-溴吡啶 2-Methoxy-3-fluoro-5-bromopyridine 124432-70-8 C6H5BrFNO
上一页 ​M ​M2 ​M3 ​M4 ​M5 ​M6 ​M7 ​M8 ​M9 ​M10 ​M11 ​M12 ​M13 ​M14 ​M15 ​M16 ​M17 ​M18 ​M19 ​M20 ​M21 ​M22 ​M23 ​M24 ​M25 ​M26 ​M27 ​M28 ​M29 ​M30 ​M31 ​M32 ​M33 ​M34 ​M35 ​M36 ​M37 ​M38 ​M39 ​M40 ​M41 ​M42 ​M43 ​M44 ​M45 ​M46 ​M47 ​M48 ​M49 ​M50 ​M51 ​M52 ​M53 ​M54 ​M55 ​M56 ​M57 ​M58 ​M59 ​M60 ​M61 ​M62 ​M63 ​M64 ​M65 ​M66 ​M67 ​M68 ​M69 ​M70 ​M71 ​M72 ​M73 ​M74 ​M75 ​M76 ​M77 ​M78 ​M79 ​M80 ​M81 ​M82 ​M83 ​M84 ​M85 ​M86 ​M87 ​M88 ​M89 ​M90 ​M91 ​M92 ​M93 ​M94 ​M95 ​M96 ​M97 ​M98 ​M99 ​M100 ​M101 ​M102 ​M103 ​M104 ​M105 ​M106 ​M107 ​M108 ​M109 ​M110 ​M111 ​M112 ​M113 ​M114 ​M115 ​M116 ​M117 ​M118 ​M119 ​M120 ​M121 ​M122 ​M123 ​M124 ​M125 ​M126 ​M127 ​M128 ​M129 ​M130 ​M131 ​M132 ​M133 ​M134 ​M135 ​M136 ​M137 ​M138 ​M139 ​M140 ​M141 ​M142 ​M143 ​M144 ​M145 ​M146 ​M147 ​M148 ​M149 ​M150 ​M151 ​M152 ​M153 ​M154 ​M155 ​M156 ​M157 ​M158 ​M159 ​M160 ​M161 ​M162 ​M163 ​M164 ​M165 ​M166 ​M167 ​M168 ​M169 ​M170 ​M171 ​M172 ​M173 ​M174 ​M175 ​M176 ​M177 ​M178 ​M179 ​M180 ​M181 ​M182 ​M183 ​M184 ​M185 ​M186 ​M187 ​M188 ​M189 ​M190 ​M191 ​M192 ​M193 ​M194 ​M195 ​M196 ​M197 ​M198 ​M199 ​M200 ​M201 ​M202 ​M203 ​M204 ​M205 ​M206 ​M207 ​M208 ​M209 ​M210 ​M211 ​M212 ​M213 ​M214 ​M215 ​M216 ​M217 ​M218 ​M219 ​下一页
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   其他   

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系