Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | English

主页 >> 化工产品目录 >> P >> (4R)-4-丙基-L-脯氨酸盐酸盐
 

(4R)-4-丙基-L-脯氨酸盐酸盐 [13626-46-5]

供应商目录
暂时没有厂家供应(4R)-4-丙基-L-脯氨酸盐酸盐
欢迎向 chemBlink 提交或推荐供应商

基本信息
英文名 (4R)-4-Propyl-L-proline hydrochloride (1:1)
产品名称 (4R)-4-丙基-L-脯氨酸盐酸盐
copyRight
分子结构 CAS 登录号:13626-46-5, (4R)-4-丙基-L-脯氨酸盐酸盐
分子式 C8H15NO2.HCl
分子量 193.67
CAS 登录号 13626-46-5
 
市场分析报告
请浏览(4R)-4-丙基-L-脯氨酸盐酸盐市场分析报告总目录
 

相关产品
 
2-(丙硫基)-4(3H)-嘧啶酮  1-丙基-3-哌啶胺  1-丙基哌啶-4-胺  2-丙基哌啶  2-丙基哌啶盐酸盐  2-丙基哌啶盐酸盐  1-丙基-3-哌啶醇  1-丙基哌啶-3-酮  2-(1-丙基-4-哌啶基)-1H-苯并咪唑-4-甲酰胺  N-丙基-4-哌啶酮  反式-3-丙基-L-脯氨酰-L-alpha-天冬氨酰-Nalpha-甲基-L-苯丙氨酰胺苄酯单盐酸盐  N-丙基-1-丙胺-1,1,2,2,3,3,3-d7  N-丙基-1,3-丙二胺  2-正丙基丙烷-1,3-二醇  S-硫代丙烷亚硫酸丙酯  丙基丙烯基硫醚  丙酸正丙酯  4-[2-[丙基(丙基-1,1,2,2,3,3,3-d7)氨基]乙基]-1,3-二氢-2H-吲哚-2-酮盐酸盐  2-丙基吡嗪  1-丙基-1H-吡唑 

©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系