Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | 产品推广 | English

主页 >> 化工产品目录 >> D >> 1-(2,4-二羟基-5-异丙基苯基)乙酮
 

1-(2,4-二羟基-5-异丙基苯基)乙酮 [747414-17-1]


基本信息
英文名 1-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)ethanone
产品名称 1-(2,4-二羟基-5-异丙基苯基)乙酮
copyRight
分子结构 CAS 登录号:747414-17-1, 1-(2,4-二羟基-5-异丙基苯基)乙酮
分子式 C11H14O3
分子量 194.23
CAS 登录号 747414-17-1
 
物理化学性质
密度 1.156
沸点 342 ºC
闪点 175 ºC
 
市场分析报告
请浏览1-(2,4-二羟基-5-异丙基苯基)乙酮市场分析报告总目录
 

相关产品
 
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-二羟基-2-[(1E,3R)-3-羟基-4-[3-(三氟甲基)苯氧基]-1-丁烯-1-基]环戊基]-N-乙基-5-庚烯酰胺  1,2-二羟基茚满  5,6-二羟基茚满-1-酮  5,6-二羟基吲哚  5,6-二羟基-2-吲哚啉甲酸  2,4-二羟基-5-碘苯甲醛  1-(2,4-二羟基-3-碘苯基)-2-甲基-1-丙酮  2',4'-二羟基苯异丁酮  4,6-二羟基间苯二甲酸  异丙基肾上腺酮盐酸盐  (4alpha,16alpha)-16,17-二羟基贝壳杉烷-18-酸  11,15-二羟基-16-贝壳杉烯-19-酸  3,26-二羟基羊毛甾-8,24-二烯-7-酮  3beta,16alpha-二羟基羊毛甾-7,9(11),24-三烯-21-酸  4,9-二羟基-alpha-拉帕醌  3,27-二羟基-20(29)-流明-28-酸甲酯  (3beta)-3,28-二羟基羽扇-18-烯-21-酮  3,4-二羟基扁桃酸  4,6-二羟基-2-巯基嘧啶  2',4'-二羟基-6'-甲氧基苯乙酮 

Copyright ©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系