Online Database of Chemicals from Around the World 产品搜索 | 产品提交 | English

主页 >> 化工产品目录 >> P >> 1-丙炔基甘油醚
 

1-丙炔基甘油醚 [13580-38-6]

置顶活跃供应商
  向选定的多个供应商询价
down 查看供应商

基本信息
英文名 3-Prop-2-ynoxypropane-1,2-diol
别名 3-(2-Propynyloxy)propane-1,2-diol; Propargyl-oxo-propane-2,3-dihydroxy; POPDH
产品名称 1-丙炔基甘油醚; POPDH
copyRight
分子结构 CAS 登录号:13580-38-6, 1-丙炔基甘油醚, POPDH
分子式 C6H10O3
分子量 130.14
CAS 登录号 13580-38-6
EINECS 登录号 237-012-2
 
市场分析报告
请浏览1-丙炔基甘油醚市场分析报告总目录
 

相关产品
 
三苯基丙基溴化鏻  丙基三苯基碘化膦  5-丙基尿嘧啶  丙脲  2-丙炔醛  丙炔醛二乙缩醛  1-丙炔-1-硼酸频哪醇酯  丙炔  丙炔腈  丙炔醇乙氧基化合物  炔丙胺  4-(2-丙炔-1-氨基)苯甲酸乙酯  2-(1-丙炔基)苯甲醛  2-丙炔基氯甲酸酯  2-丙炔基 beta-D-吡喃葡萄糖苷  (2R)-2-(2-丙炔-1-基)庚酸  1-丙炔基溴化镁  2-[2-(2-丙炔-1-基氧基)乙氧基]乙胺  2-[2-[2-(2-丙炔-1-基氧基)乙氧基]乙氧基]乙胺  O-[2-[2-[2-(2-丙炔-1-基氧基)乙氧基]乙氧基]乙基]羟胺 

©  chemBlink. 版权所有. 免责声明 | 网站简介 | 在线联系